Impresszum és jogi nyilatkozat

IMPRESSZUM

Név: FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. em.

Elérhetőség: [email protected]

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

Adószám: 13052502-2-42

Tárhelyszolgáltató adatai: név: Hidden Design Kft., székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.elérhetőség: [email protected], +36-20-426-1580

JOGI NYILATKOZAT

“Weboldal” jelenti a www.futurealcapital.com címen elérhető weboldalt annak valamennyi aloldalával és hivatkozásával együtt, az előbbiek tartalmát vagy annak bármely részét, valamint bármely anyagot, amelyet azon vagy azzal kapcsolatban közzétettek. Sem a jelen Weboldal, sem annak bármely része nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek, ajánlatnak, szerződésnek, és nem használható fel semmilyen szerződésbe, megállapodásba, vagy befektetési döntésbe való beépítésre vagy ezek kialakítására.

Jelen Weboldal jövőre vonatkozó várakozásokat tartalmazhat a FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: FINEXT) vagy bármilyen általa kezelt befektetési alap vagy egyébként forgalmazott vagy forgalomban tartott értékpapír vagy egyéb befektetési termék bevételére és nyereségére, valamint olyan kérdésekre vonatkozóan, mint az iparág, az üzleti stratégia, a piaci pozícióra vonatkozó célok és elvárások, a jövőbeli működés, a haszonkulcsok, a nyereségesség, a beruházási kiadások, a tőkeforrások és egyéb pénzügyi és működési információk. Az ilyen jövőre vonatkozó várakozások, amennyiben vannak ilyenek, többek között a következőkre vonatkozhatnak: befektetett tőke, beruházási kiadások, cash flow, költségek, megtakarítások, adósság, kereslet, értékcsökkenés, elidegenítések, osztalékok, eredmény, hatékonyság, tőkeáttétel, növekedés, fejlesztések, beruházások, haszonkulcsok, teljesítmény, fejlesztési projektek, árak, termelés, termelékenység, nyereség, tartalékok, hozamok, értékesítés, különleges és rendkívüli tételek, stratégia, szinergiák, adókulcsok, trendek, érték, mennyiségek, valamint a FINEXT vagy bármilyen általa kezelt befektetési alap vagy egyébként forgalmazott vagy forgalomban tartott értékpapír vagy egyéb befektetési termék befektetési, egyesülési és felvásárlási tevékenységeinek hatása. Ezek a jövőre vonatkozó várakozások kockázatoknak, bizonytalanságoknak és egyéb tényezőknek vannak kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó várakozásokban kifejezett vagy feltételezett eredményektől. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők többek között a következők: jogi szabályozás fejlődése vagy változása, devizaárfolyamok, ingatlanárak, építkezési költségek, politikai stabilitás, gazdasági növekedés és a folyamatban lévő tranzakciók és fejlesztési projektek befejezése, Covid-19 helyzet, ciklikus ingatlanpiac, adózás, munkaerő, anyagok, finanszírozáshoz való hozzáférés, a FINEXT menedzsmentje, alvállalkozók, helyi szabályozás stb. Ezek között számos olyan tényező van, amelyet a FINEXT nem tud ellenőrizni vagy előre jelezni. Tekintettel az előbbiekre és egyéb bizonytalanságokra, figyelmeztetjük Önt, hogy ne hagyatkozzon kizárólag a Weboldalon szereplő információkra, illetve jövőre vonatkozó várakozásokra. A Weboldalon szereplő információk tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyek az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS-EU) vagy a magyar számviteli sztandardok (a továbbiakban: „HAS”) szerint nem definiáltak. A FINEXT nem vállal kötelezettséget arra, hogy hozzáférhetővé tegye a jövőre vonatkozó várakozások (amelyek csak a jelen Weboldalon való közzététel időpontjára vonatkoznak) bármilyen módosítását, hogy azok tükrözzék a jelen Weboldalon való közzététel időpontját követő eseményeket vagy körülményeket, illetve nem várt események bekövetkezését, kivéve, ha azt az alkalmazandó, értékpapírjogi jogszabályok előírják. A jelen Weboldalon megfogalmazott, a FINEXT jövőbeli teljesítményére vonatkozó kijelentések és adatok terveket, célokat vagy várakozásokat jelentenek. Minden adat változhat vagy eltérhet, tekintettel arra, hogy ezek tervek, becslések vagy várakozások.

A jelen Weboldal, valamint az azon található adatok és azok egyedi tagolása a FINEXT szellemi tulajdonát képezi és a FINEXT kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem sokszorosítható, nem használható fel, nem tehető hozzáférhetővé más személynek, és nem tehető közzé, sem részben, sem egészben, semmilyen célból. E kötelezettség elmulasztása az alkalmazandó értékpapírjogi jogszabályok megsértésének minősülhet és/vagy polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

Nem vállalunk felelősséget sem a Weboldalon szereplő bármely információért, sem pedig az Ön vagy bármely tisztségviselője, alkalmazottja, ügynöke vagy munkatársa által a jelen Weboldalon található információk alapján tett bármely intézkedésért. Jelen Weboldal nem minősül befektetési tanácsadásnak, adótanácsadásnak vagy a FINEXT csoporthoz tartozó bármely vállalat értékpapírjainak megvásárlására vonatkozó ajánlásnak, és nem képezheti az ezzel kapcsolatos befektetési döntések alapját.